Årsmøte Idrottslaget i BUL 2019

Tid: Onsdag 06.03.
Stad: Møterom Tingstova, Bondeheimen Hotell

Fullstending saksliste med alle saksdokumenter vil leggjast ut her seinest ei veke før årsmøtet.