Årsmøte Idrottslaget i BUL 2019

Tid: Onsdag 06.03.
Stad: Møterom Tingstova, Bondeheimen Hotell

Innkalling til årsmøte i Idrottslaget i BUL

ÅRSMELDING 2018 FOR IDROTTSLAGET I BUL

Valkomiteens innstilling til styre i Idrottslaget for 2019

Rekneskap 2018 og budsjett 2019, sendas til det enkelte medlem på forespurnad. Send mail til [email protected]

Velkomen på årsmøtet!