Oppføringer av terje

Minneord Trond Reitan (1950-2019)

Trond Reitan døydde torsdag 19. september etter ei tid med sjukdom. Han vart 69 år gammal. Trond vart medlem i Bondeungdomslaget i 1985, og var aktiv i Songlaget frå starten. Trond var ofte ein av dei første vi tenkte på når ei nemnd eller eit ombod skulle fyllast. Han var med i Lagsstyret og i […]