Leikarringen i BUL Oslo / Anbjørg Myhra Bergwitz
Styret 2019, frå venstre: Solveig, Simon, Marta, Audun, Rita og Aleksander.

Etter årsmøtet 05.03.19 vart det vald eit nytt styre til Leikarringen.

Styret i Leikarringen:
Audun Grüner-Hegge – leiar
Aleksander Breiby Herseth – styremedlem
Simon Hesselberg Løvald – styremedlem
Solveig Brekke Hauknes – styremedlem
Rita Sirirud Vatnehol – varamedlem
Marta Lindvik – varamedlem

Bunadnemnda:
Åse Wethal Holen
Anne Cathrine Johansen
Sigrid Kjøbli

Rådet:
Karianne Johansen
Lasse Pettersen
Anbjørg Myhra Bergwitz
Anne Cathrine Johansen
Rune Hernes Bjerke 

Valnemnda:
Audun Stokke Hole
Eva Fischer Hansen
Torbjørn Bergwitz Lauen