Røkleivhytta

Sidan det er ferie i Noreg som gjeld no i sommar, vil vi minne om lagshyttene våre, som er tilgjengelege for medlemer av Bondeungdomslaget.

Bondehytta

Bondehytta – BUL si hytte ved Ørfiske i Nittedal

Bondehytta er ei stor hytte som ligg aust i Nordmarka, litt nord for Lillomarka, ved vatnet Ørfiske. Ho har vore i laget si eige i litt over 100 år, og har i år blitt oppgradert med nye hyttetoalett. Innlagt straum. Vatn frå elektrisk vasspumpe utanfor hytta.

Les meir om Bondehytta her.

Røkleivhytta

Røkleivhytta – BUL si hytte i Nordmarka.

Røkleivhytta ligg vest i Nordmarka, like ved Tryvann vinterpark (Wyllerløypa), på austsida av Sørkedalen, og har innlagt straum og vatn. I år er det 100 år sidan hytta vart tatt i bruk.

Les meir om Røkleivhytta her

NB: Det er alkoholforbod på hyttene inkludert uteområda rundt hyttene.

For lån av Bondehytta i sommar, ta kontakt med Øystein i styret for Bondehytta på 98 48 77 44.

Røkleivhytta: Førsespurnad om tinging av hytta via skjema på nettsidene. Ta òg kontakt med Tormod i styret for Røkleivhytta på telefon 91 38 06 83.

God sommar!