Styret

Styret og rådet i Bondeungdomslaget (BUL) etter årsmøtet 20.3.2019

Årsmøtet i Bondeungdomslaget er det høgaste organet i laget. Årsmøtet veljer styret (også kalla lagsstyret), rådet, målnemnda og styra i Bondehytta og Røkleivhytta.

Særlaga Idrottslaget, Leikarringen, Teaterlaget og Songlaget har eigne årsmøte som veljer eigne særlagsstyre.

Styret i Bondeungdomslaget i Oslo (2019–2020)

Terje Svindseth, leiar, [email protected]
Julie Farseth Berg, nestleiar
Gunnvald Grønvik, styremedlem
Heidrun Sølna Øverby, styremedlem
Olav-Johan Øye, styremedlem
Anne Cathrine Johansen, 1. varamedlem
Øystein Grønmyr, 2. varamedlem
Heidi G. Einarsrud, 3. varamedlem

Referat frå styremøter

Rådet

Årsmøtet i laget veljer eit råd som skal gi tilråding i økonomiske saker. Rådet saman med styret er generalforsamling i Bøndenes Hus AS.

I rådet 2019–2020 sit:

Kari Bjørke, leiar
Vigdis Rønning
Kjell Arve Straumsvåg
Karianne Johansen
Magnhild Kaasin
Trond Reitan
Sveinung Helgheim
Samuel Blessing Alonga

Mari Elise Haugen, 1. varamedlem
Olav Kårevik, 2. varamedlem