Styret

Styret og rådet i Bondeungdomslaget (BUL) etter årsmøtet 21.3.2018

Årsmøtet i Bondeungdomslaget er det høgaste organet i laget. Årsmøtet veljer styret (også kalla lagsstyret), rådet, målnemnda og styra i Bondehytta og Røkleivhytta.

Særlaga Idrottslaget, Leikarringen, Teaterlaget og Songlaget har eigne årsmøte som veljer eigne særlagsstyre.

Styret i Bondeungdomslaget i Oslo (2018–2019)

Terje Svindseth, leiar, terje.svindseth@bul.no
Julie Farseth Berg, nestleiar
Gunnvald Grønvik, styremedlem
Jens Kihl, styremedlem
Olav-Johan Øye, styremedlem
Anne Cathrine Johansen, 1. varamedlem

Rådet

Årsmøtet i laget veljer eit råd som skal gi tilråding i økonomiske saker. Rådet saman med styret er generalforsamling i Bøndenes Hus AS.

I rådet 2018–2019 sit:

Kåre Lilleholt, leiar
Magnhild Kaasin
Trond Reitan
Sveinung Helgheim
Samuel Blessing Alonga
Kari Bjørke
Olaf Almenningen
Kjell Arve Straumsvåg

Karianne Johansen, 1. varamedlem
Mari Elise Haugen, 2. varamedlem