BUL Ung, nytt treningstilbod for personar med utviklingshemjing

Idrottslaget startar no eit treningstilbod for personar med utviklingshemjing. Tilbod er for barn og unge 8–15 år med behov for tilrettelagt trening. Oppstart 09.09. med trening på onsdagar kl 17:00–18:00.
13. august 2020/av simen
Røkleivhytta

Legg sommarferien til BUL Oslo sine hytter

Dersom du ikkje har lagt planar for sommarferien enno? Ein tur til Bondehytta eller Røkleivhytta er både kortreiste og rimelege alternativ.
18. juli 2020/av terje

Songlaget i BUL Oslo søkjer dirigent for haust/vintersemesteret 2020

Songlaget i Bondeungdomslaget (BUL) i Oslo, er eit blandakor…
22. juni 2020/av oystein

Nye heiderslagsmedlemmer i BUL

Årsmøtet i BUL utnemnde 17. juni 2020 seks nye heiderslagsmedlemmer: Unni Helland, Arne Nordvi, Olaf Almenningen, Edvard Lauen, Vigdis Rønning og Nils Norman Iversen.
17. juni 2020/av terje

Friidrettsskule for barn 6-13 år

Bli med på friidrettsskule på Bislett i sommar!
Veke 26, 27, 32 og 33.
Meld deg på her.
26. mai 2020/av terje

Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo 2020

Årsmøtet er utsett frå onsdag 18. mars til 17. juni kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8.
25. mai 2020/av kari

Melding om koronaviruset / COVID-19

Vi følgjer med på utviklinga av coronaviruset (COVID-19) og råda gitt av norske myndigheiter og Folkehelseinstituttet. Les meir om komande hendingar og retningslinjer til særlag her.
11. mars 2020/av kari

Hytter

Bondeungdomslaget i Oslo har to hytter, Røkleivhytta i Nordmarka og Bondehytta ved Ørfiske i Nittedal. Vi leiger hyttene ut til både medlemmer og andre interesserte.
9. mars 2020/av kari

Asics Sentrumsløpet 2020

Sentrumsløpet blei arranger for første gong I 1981 og det er difor 40. gong løpet blir arrangert i 2020. Idrottslaget i BUL har arrangert Sentrumsløpet sidan 1999.
4. mars 2020/av kari

Komande hendingar i BUL

Leikarringen

Teaterlaget

Songlaget

Idrottslaget