Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Lagsleiar Terje Svindseth og styret informerer om at det blir årsmøte onsdag 18. mars kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8. Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Finn årsmøtepapir her.

På årsmøtet vårt 18. mars skal vi velje utsendingar til ymse års- og landsmøter i organisasjonar vi er medlem. Dette er Bygdelagssamskipnaden, Dag og Tid, Det Norske Teatret, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag og Vikværingen. Trykk deg inn på saka for å sjå datoar. Kunne du tenke deg å vere utsending? Frist for påmelding er årsmøtet, men det er ingenting i vegen for å melde seg allereie no? Send oss ein e-post på [email protected].

Leikarringen i BUL fyller 100 14. november 2019.

Jubileet blir feira gjennom heile året, og du kan lese om alle arrangementa her på Hundreleik, jubileet si eiga nettside.

BUL fyller 120 år den 15. oktober 2019.

Laget betyr mykje for medlemmene våre, enten det er idrett, folkedans, korsong, teater eller målsak. På hyttene våre, på treningsleir, på tur eller i huset vårt i Rosenkrantz» gate 8.

Vi har skapt trygge og stabile rammer for fellesskap, vennskap, læring og aktivitet på tvers av generasjonar – gjennom mange generasjonar. Det skal vi halde fram med i minst 120 år til.

Les meir om historia vår her