Kontakt Leikarringen

For generelle spørsmål, dersom du vil leiga Leikarringen til eit oppdrag eller berre dele noko med oss, kan du sende oss ein e-post på [email protected].

For spørsmål som gjeld medlemsfaktura, dersom du har gløymt noko på ei øving eller har andre spørsmål retta til medlemsskap eller øvingslokalet / Nynorskens hus, kan du kontakte lagskontoret til BUL på [email protected] eller på telefonnummer 905 14 160.