Bli med i Leikarringen

Har du lyst til å vere med i Leikarringen i BUL Oslo? Då kan du berre møte opp på ein av øvingane våre tysdagar kl. 19.30–21.30 i Rosenkrantz’ gate 8.

For å vere med på aktivitetane i Leikarringen, må du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo.

Pris: 950,- (ordinær) / 800,- (studentar) pr. år
Er du ikkje medlem kostar ei øving 50,-

Du får tilsendt ein faktura når du melder deg inn. Eit medlemskap gjeld frå 1. januar kvart år (ev. frå innmelding). Spørsmål om medlemsavgift kan rettast til [email protected].

Meld deg inn her, og les meir om medlemskap og fordelar: www.bul.no/blimedlem

Ikkje medlem – men ynskjer informasjon om leikarringen?

Ta kontakt med oss: [email protected]