Utleige

Midt i hjartet av byen, i Rosenkrantz gate 8, leiger Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) ut Teatersalen og Lagsrommet / Nynorskens hus.

Teatersalen i BUL har lange tradisjonar som kulturhus i Oslo, m.a. var dette hovudscenen til Det Norske Teatret fram til 1947. Salen er nymåla i ein farge som vi har funne i dei gamle målingslaga, og som NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har datert til fleire tidsepokar då m.a. Det Norske Teatret heldt til i salen.

Salen har ei golvflate på om lag 230 m2 med nye stolar og bord, lerret, flygel og enkelt lydanlegg med to mikrofonar. Det er installert nytt ventilasjonsanlegg som gir god og balansert lufttilførsel i salen. (Konferanse maks ca. 77 bord og 154 stolar/kino-oppsett maks 225 stolar).

Då vi ikkje er eit konferansesenter, er utleiga basert på at de ordnar det meste sjølve, både oppsett og rydding. Det er ikkje tillatt med alkoholservering i lokala våre, eller å nyte alkohol i eller utanfor lokala.

Teatersalen

Teatersalen

Salen har ei golvflate på om lag 230 m2 – Til konferanse: maks ca. 77 bord og 154 stolar; Til kinooppsett: maks 225 stolar.

Salen har eit profesjonelt lydanlegg, trådlaussystem og digitalt miksebord. Stolar og bord, lerret og flygel er tilgjengeleg. Det er installert nytt ventilasjonsanlegg som gir god og balansert lufttilførsel i salen.

Ynskjer de å leige lokale, fyller du ut skjemaet nedanfor.

Lagsrommet

Lagsrommet

Lagsrommet i BUL er på ca. 90 m2 og er nyleg pussa opp frå grunnen av. Lagsrommet passar godt til mindre konferansar/møte. Rommet har balansert ventilasjon, god akustikk, Internett-tilgang, lerret i taket og videokanon. (Konferanse ca. 15 bord og 30 stolar/kino-oppsett ca. 40-50 stolar.)

Ynskjer de å leige lokale, fyller du ut skjemaet nedanfor.

Tilgjengelegheit og pris

Bondeungdomslaget i Oslo er ein frivillig organisasjon og utleige kjem difor i tillegg til aktivitetane våre. Det vil seia at vi har interne grupper som bruker romma, medan vi opnar for utleige når vi ikkje bruker dei sjølv. Det er difor større sjans tilgjengelegheit i helger når vi ikkje har faste øvingar, men det kan til tider vera stor pågang. Sjå kalender nedst på sida viss du lurer på om Teatersalen eller Lagsrommet er ledig på det tidspunktet du ynskjer å leige.

Fordi utleige ikkje er vår primæraktivitet, har vi ikkje ei sett prisliste. Vi tilbyr ein pris på grunnlag av kven de er, kva type aktivitet romma skal nyttast til, kor mange timar de vil leiga osv. Dette er fordi vi ynskjer å ha eit program i Nynorskens hus som reflekterer vår eigen handlingsplan. Likevel er vi opne for dei fleste arrangement, også lukka arrangement, så lenge de godtek våre leigevilkår og ikkje driv aktivitet som er i kontrast med vårt verdigrunnlag.

Leige lokale

    *) Berre tilgjengeleg i Teatersalen
  • Når du trykkjer "Send inn" så godtek du at dataene du har fylt inn i skjemaet vert sendt på epost og automatisk lagt inn i internettverktøy hos Bondeungdomslaget i Oslo for å behandle dataene. Sjå utfyllande vilkår i vår Personvernerklæring (opnar seg i ny fane).

Tilgjengelegheit Teatersalen

Tilgjengelegheit Lagsrommet