Om Songlaget

Songlaget i Bondeungdomslaget (BUL) i Oslo, er eit blandakor med for tida omlag 35 songarar i ulike aldrar. Koret er eit av dei eldste særlaga i Bondeungdomslaget, som vart stifta i 1914, og feira i 2014 100 år som eit aktivt amatørkor i Oslo.

Koret er kjent for sitt gode sosiale miljø med songglade kvinner og menn. Ei spennande samling av folk med alle slags bakgrunnar og opphavsstader. Vi møtest til song kvar torsdag frå kl. 19.00–21.30 i Teatersalen i Nynorskens hus, i Rosenkrantz’ gate 8 i Oslo.

Ei av dei viktigaste målsetjingane våre er å ta vare på norske song- og musikktradisjonar. Repertoaret kan også vera utanlandske folketonar og klassiske verk.