Strategi

Styret i Idrottslaget har vedtatt ein sportsleg plan, som er rettesnor i arbeidet med med å utvikle klubben.

Klubben sitt hovudmål er å skape eit godt treningsmiljø med eit høgt trivselsnivå. Vi ønskjer å skape ein kultur som legg til rette for idrettsglede og gode resultat i lang tid framover.

Sportsleg leiar har utarbeidd ei utviklingstrapp som set mål for kva medlemene skal lære på kvart enkelt alderstrinn. Denne utviklingstrappa er også grunnlaget når vi utviklar trenarane våre, og planlegg øktene på alle alderstrinn.

Det er viktig for oss at barna har ein jamn progresjon med mykje mestringsfølelse og lite skadar. Det er viktig fordi dei færraste blir toppidrettsutøvarar, men alle skal ha gode opplevingar på trening.

Dei som held fram til vaksen alder vil med rett progresjonen vere godt rusta til å trene dagleg og spesifikt mot ei enkelt øving.

Asics Logo