Hytter

Bondeungdomslaget i Oslo har to hytter, Røkleivhytta i Nordmarka og Bondehytta ved Ørfiske i Nittedal. Vi leiger ut begge hyttene til dei som er interessert.

Les meir om kvar av hyttene, der det også står informasjon om korleis du går fram for å leige.