Historia

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) vart skipa i ei tid då svært mykje ungdom frå bygdene (bondeungdom) flytta inn til hovudstaden for å skaffe seg arbeid. Den sterke industrialiseringa på denne tida førte til ei stor sosial omvelting. Det var vanskelege levekår, både sosialt og kulturelt.

Tidslinja under viser BUL si historie:

  • Konteksten BUL blei skipa i.
  • Selskapa/institusjonane BUL var med å byggje opp.
  • Viktige hendingar i BUL fram til i dag.

NB: Tidslinja er under utvikling

Tidslinje

(Under utvikling)