Bli med i BUL

For å vere med på aktivitetane i BUL sine særlag, Idrottslaget, Leikarringen, Songlaget eller Teaterlaget, må du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo. Du kan også vere medlem utan å vere med i ein spesiell aktivitet. Då er du berre medlem av hovudlaget.

Medlemsskap:

Eit medlemskap gjeld frå 1. januar kvart år (ev. frå innmelding). Viss du melder deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo blir du også medlem i Fylkesmållaget Vikværingen, Bygdelagssamskipnaden, Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag.

Songlaget: For å bli med i Songlaget, kan du sende ein e-post til [email protected] for å avatale prøvesong, eller du kan kome innom ei øving (torsdagar kl 19.00–21.30 i Rosenkrantz’ gate 8).

Teaterlaget: For å bli med i Teaterlaget, kan du sende ein e-post til [email protected] for å kome i kontakt. Dei øver måndagar kl. 18.00 i Rosenkrantz» gate 8.

Leikarringen: For å bli med i Leikarringen er det berre å melde seg inn i BUL og deretter møte opp på øving (tysdagar 19.30–21.30 i Rosenkrantz’ gate 8). Du kan også bli med på enkeltøvingar og betale kr. 100.

Idrottslaget:

  • Under 15 år: Det er stor pågang på friidrett. Meld deg inn i BUL for å stå på ventelista. Då får du beskjed når det er fråfall i gruppa. Sjå https://www.bul.no/idrottslaget/friidrett/barn/ for meir informasjon om grupper og tider.
  • Over 15 år: Sjå https://www.bul.no/idrottslaget/friidrett/vaksne/ for gruppene. Meld deg inn i BUL og send gjerne ein e-post til til [email protected] slik at du kan bli sett i kontakt med trenar og avtale prøvetrening.

Medlemsfordelar:

Medlemskontingent

  • Idrottslaget: frå 450 til 950 kroner per år (treningsavgift to gonger i året kjem i tillegg til medlemsavgift)
  • Leikarringen: 950 kroner per år (800 for studentar og pensjonistar)  |  BULder og Brak (hallingdans for barn): 600 kroner per år
  • Songlaget: 2 050 kroner per år (650 for studentar)
  • Teaterlaget: 850 kroner per år
  • Hovudlaget (BUL): 650 kroner per år

Faktura for medlemsavgift blir sendt på e-post (eller i Posten) ein gong per år frå hovudlaget i BUL i januar eller ved innmelding. Medlemsavgifta skal betalst til konto 7874 42 01283. NB: Hugs KID på faktura. Når medlemspengane er betalt, kan du finne medlemskortet ditt på appen Gnist.

Spørsmål om medlemsavgift kan rettast til [email protected].

Treningsavgift til Idrottslaget

Treningsavgift kjem i tillegg til medlemskontingenten for medlemer i IL. Den blir fakturert frå Idrottslaget i BUL to gonger i året per e-post og skal betalast til konto 8101 07 04510.

Spørsmål om treningsavgift kan rettast til [email protected]

Treningsavgifta går til drifta av gruppene; trenarar, startkontigent, lokaleleige osv. Ein kan ikkje trene utan at medlemsavgift og treningsavgift er betalt.

Prisar på treningsavgift:

  • 5-10 år: 650 kroner per halvår
  • 11-14 år: 800 kroner per halvår
  • 15 år og eldre: 900 kroner per halvår