Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo – Ny dato 17. juni 2020

Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Årsmøtet i BUL er utsett frå 18. mars til onsdag 17. juni. kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8.

Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Innkalling med saksliste

Årsmelding 2019

Årsmeldingar 2019 hovudlag og særlag.

Sak 4 – Handlingsplan 2020.

Sak 7 – Endring av styringsføresegnene.

Resten av sakspapira blir også lagt ut på denne sida.

Utsendingar
Pga. koronasituasjonen vil eindel lansmøte og årsmøte bli utsett. Nye datoar er ikkje klare.
På årsmøtet skal det også veljast utsendingar til års- og landsmøter i organisasjonar vi er medlem. Dette er:
Bygdelagssamskipnaden, 23/3 kl. 18 i Oslo
Dag og Tid, 21/4 kl. 18 i Oslo)
Det Norske Teatret, 18/4 kl. 14 i Oslo
Vikværingen, 26/2 i Oslo
Kunne du tenke deg å vere utsending? Frist for påmelding er årsmøtet, men det er ingenting i vegen for å melde seg allereie no? Send oss ein e-post på [email protected].