Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo 20. mars 2019

Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Lagsleiar Terje Svindseth og styret informerer om at det blir årsmøte onsdag 20. mars kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8. Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Innkalling med saksliste

Årsmelding 2018