Årsmøte Idrottslaget i BUL 2020

Tid: Tirsdag 03.03. kl 18:15
Stad: Møterom Tingstova, Bondeheimen Hotell

Innkalling til årsmøte i Idrottslaget i BUL

ÅRSMELDING 2019 FOR IDROTTSLAGET I BUL

Rekneskap 2018 og budsjett 2019, sendas til det enkelte medlem på forespurnad. Send mail til [email protected]

Velkomen på årsmøtet!