Ungdom

Ungdomsgruppene er for dei mellom 15 og 19 år. Her er det både generelle økter og spesifikke økter retta mot dei øvingane og distansane utøvarane er mest interresert i. Under er gruppene. Ta kontakt på [email protected] for meir informasjon.

Asics Logo