Bli med i Idrottslaget

For å vere med på aktivitetane til IL i BUL, må du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo.

NB! For barnegurppene på friidrett er det ofte ventelister. Etter innmelding i Bondeungdomslaget i Oslo må du difor vente til du får ein e-post som bekreftar at du / ditt barn har fått plass i ei gruppe.

Medlemskontingent

 • Idrottslaget, frå 425 til 950 kroner per år (avhengig av alder og aktivitet).
  Eit medlemskap gjeld frå 1. januar kvart år (ev. frå innmelding).

Faktura for medlemsavgift blir sendt på e-post (ein gong per år) frå hovudlaget i BUL i januar eller ved innmelding. Når medlemspengane er betalt, kan du finne medlemskortet ditt på appen Gnist.

Spørsmål om medlemsavgift kan rettast til [email protected].

Treningsavgift til Idrottslaget

Treningsavgift kjem i tillegg til medlemskontingenten for medlemer i IL. Den blir fakturert frå Idrottslaget i BUL to gonger i året.

Spørsmål om treningsavgift kan rettast til [email protected].

Treningsavgifta går til drifta av gruppene: trenarar, startkontigent, lokaleleige osv. Ein kan ikkje trene utan at både medlemsavgift og treningsavgift er betalt.

Prisar på treningsavgift:

 • 5-10 år: 650 kroner per halvår
 • 11-14 år: 800 kroner per halvår
 • 15 år og eldre: 900 kroner per halvår

Medlemsfordelar:

 • Kaffistova i Rosenkrantz gate 8: 10 %
 • Heimen Husfliden i Arbeidergata og GlasMagasinet på Stortorget: 10 %
 • Bondeheimen i Oslo, Hordaheimen i Bergen, Saga Hotell i Tromsø: 15 %
 • Det Norske Teatret: 20 %
 • På sportsutstyr etter gjeldande avtale hos Oslo Sportslager.
 • Leige av to hytter som medlemer kan benytte seg av. Gå til Røkleivhytta eller Bondehytta for meir info.

Viss du melder deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo blir du også medlem i Fylkesmållaget Vikværingen, Bygdelagssamskipnaden, Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag.

Asics Logo