Nyvald styre i Leikarringen i BUL Oslo

Frå venstre: Solveig Brekke Hauknes, Audun Grüner-Hegge (leiar), Synnøve Bryde og Aleksander Breiby Herset.

Ikkje tilstades på biletet: Simon Hesselberg Løvald og Gyda Gaarder Tøraasen

Årsmøte 2020 – referat og oppsummering

Tysdag 25. februar 2020 møttes medlemer i Leikarringen for å evaluere året som har gått i tillegg til å vedteke planar for det kommande året.

Som vanleg vert årsmøtet avslutta med val. I dette høve ønskjer me å takke dei som har gjort ein innsats i styret og nemnder, men som no takkar for seg for denne gong!

Ny samansetjing av styre og nemder ser no slik ut:

Styret i Leikarringen
Audun Grüner-Hegge – leiar
Simon Hesselberg Løvald – styremedlem
Aleksander Breiby Herseth – styremedlem
Solveig Brekke Hauknes – styremedlem
Gyda Gaarder Tøraasen – 1. varamedlem
Synnøve Bryde – 2. varamedlem

Bunadnemnda
Åse Wethal Holen, Anne Cathrine Johansen & Sigrid S. Kjøbli

Rådet
Anne Cathrine Johansen, Rune Hernes Bjerke, Anbjørg Myhra Bergwitz, Karianne Johansen og Lasse Pettersen

Valnemnda
Torbjørn Bergwitz Lauen, Henrik Kamphus og Anbjørg Myhra Bergwitz

Underteikna årsmøtereferat kan de lese her: Årsmøtereferat 2020 – signert

Andre aktuelle dokument her: