📢 Oppdatering frå styret 📢

🕺 Dersom det skulle vere nokon tvil så er alle fysiske danseøvingar fram til sommaren avlyst grunna koronaviruset 😔Det er veldig leit sjølvsagt, men me må alle bidra i dugnaden.

🇳🇴 Det vert heller ikkje noko felles, fysisk feiring 17. mai, men me vil gjere ei lita markering i sosiale medier som me håpar de vil bidra på. Meir info kjem.

☀️ I juni vil me organisere ei form for sommaravslutning, som sjølvsagt følger retningsliner frå myndigheitene. Godt mogleg det vert ei digital løysing. Me kjem med meir info om dette også når det nærmar seg.

Ta vare! Me saknar dykk ❤️