Sverre Gammersvik døydde 27. november 2018

Sverre blei medlem i BUL i 1949, og har vore med på veldig mykje ulikt i laget. Han var alltid lojal mot BUL og var ein som ikkje var redd for å stå opp for laget der han meinte det var rett. Sverre blei 99 år og døydde etter ei tids sjukdom.

Bondeungdomslaget og Leikarringen sende ei siste helsing til Sverre i gravferda. Vi lyser fred over Sverre sitt minne.